Ota yhteyttä

O0400 525 609

@

Z 0963985-5

Rakennuttajatehtävät

Rakennuttaminen on rakennushankkeen johtamista hankesuunnitteluvaiheesta hankkeen valmistumiseen asti. Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään yleensä projektin laajuus ja laatu. Kustannusten päätösten kannalta tärkeimmät ratkaisut tehdään tässä vaiheessa.

Projektinjohto ja -valvonta

Rakennuttaja suorittaa valvontaa työmaalla. Valvontaan kuuluu mm. työn laadullinen ja aikataulullinen tarkkailu. Kustannusten ja rahaliikenteen valvonta, suunnitelmissa pysyminen ja ongelmien ratkonta on arkipäivää valvonnassa.

Kuntoarviot ja -tutkimukset

Kuntoarvio on rakennuksen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman pohja. Arvion pohjalta saadaan yleiskuva kiinteistön teknisestä, taloudellisesta ja toiminnallisesta kunnosta sekä mahdollisista korjaustarpeista. Kuntoarviosta saat selville myös alustavat korjausmenetelmät, ajankohdat ja korjausten kustannusarviot.

Kuntotutkimuksella saadaan tarkka kuva kiinteistön jonkin osa-alueen kunnosta ja korjaustarpeista. Tutkimus suoritetaan mittauksin, näytteenotoin, sekä laboratoriotutkimuksin. Tarkka kuntotutkimus vaatii enemmän aikaa kuin kuntoarvio. Kutkimuksiin liittyy aina koko julkisivun yleistarkastelu liittyvine rakenteineen riippumatta siitä, mikä on varsinaisen tutkimuksen kohde.

Sopimukset ja luvat

Urakkasopimus ja urakka-asiakirjojen laatiminen on oleellinen osa rakennuttamista. Urakka-asiakirjat täydentävät aiemmin laadittua tarjouspyyntöä, urakoitsijan antamaa tarjousta, piirustuksia ja työselityksiä. Urakkasopimukseen tai erikseen laadittavaan urakkarajaliitteeseen määritellään nimensä mukaisesti urakan rajat eri urakoitsijoiden ja tilaajan kesken. Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista urakkaneuvotteluissa sovitaan tulevasta maksupostitaulukosta, jotta tilaaja voi turvallisesti suunnitella oman rakentamisbudjettinsa ja mahdollisesti lainoitustarpeensa.